. 📷 خبر خوش ۱.۶ میلیارد دلاری وزیر نفت 🔹 جواد اوجی از وصول شدن طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق با دیپلماسی فعال انرژی خبر داد.

📷 خبر خوش ۱.۶ میلیارد دلاری وزیر نفت 🔹 جواد اوجی از وصول شدن طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق با دیپلماسی فعال انرژی خبر داد.

26 خرداد 1401
📷 خبر خوش ۱.۶ میلیارد دلاری وزیر نفت  🔹 جواد اوجی از وصول شدن طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق با دیپلماسی فعال انرژی خبر داد.