. با حضور دکتر علی عسکری انجام شد

با حضور دکتر علی عسکری انجام شد

با حضور دکتر علی عسکری انجام شد:
افتتاح واحد عملیاتی و زیست محیطی RO در شرکت مبین انرژی خلیج فارس/ پساب تصفیه شده به آب صنعتی با کیفیت بالا تبدیل می‌شود 


با حضور مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، طرح عملیاتی و زیست محیطی تصفیه مجدد و بازچرخانی آب شرکت مبین انرژی خلیج فارس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با راه‌اندازی این واحد تخلیه پساب تصفیه شده به صورت مستقیم متوقف شده و با بازچرخانی در واحد‌های آب شیرین کن، ۹۰ درصد آن به آب صنعتی با کیفیت بالا تبدیل خواهد شد.
این واحد زیست محیطی با سرمایه‌گذاری ۳.۶ میلیون یورو و ۱۵ میلیارد تومان در مدت زمان ۱۸ ماه و با ظرفیت تصفیه ۳۵۰ متر بر ساعت آب به بهره‌برداری رسید و بازگشت سرمایه این طرح، ۱۴ ماهه خواهد بود.

23 خرداد 1401
با حضور دکتر علی عسکری انجام شد