. تكذيبيه

تكذيبيه


پيرو درج خبر فوت سومين بيمار كرونايي در پتروشيمي بندرامام در برخي از كانال های مجازی و زنجيره اي وابسته به يك منبع خبري مشخص و معلوم الحال (بدون ارائه مدارك مستند)بدينوسيله ضمن تكذيب اخبار منتشر شده كه به دور از اخلاق و رسالت اطلاع رساني مي باشد، حق پيگيري و شكايت از منتشر كنندگان اين گونه اخبار كذب را كه منجر به تشويش اذهان عمومي و سلب آسايش همكاران شاغل در اين شركت را براي خود محفوظ مي دارد و از را ه هاي قانوني و قضايي اقدامات لازم را جهت خاتمه انتشار اين گونه جعليات بعمل خواهد آورد.
پتروشيمي بندرامام به اذعان مسئولین بهداشت منطقه؛پيشتاز در امر مبارزه با كرونا است.
همچنين اين شركت با شعار " من با رعايت الزامات بهداشتي كرونا نمي گيرم ، اگر گرفتم منتقل نمي كنم " با توكل به خدا و همت همه كاركنان در رعايت پروتكل هاي انفرادي و اجتماعي و پايش دائمي و غربالگري توسط اداره حراست ، HSE و بسيج ،‌ خوشبختانه اين شركت با مجموع كاركنان بيش از 8 هزار  و 300 نفر در خصوص مهار بيماري كرونا يكي از شاخص ترين عملكردها را براي مقابله با ويروس كرونا را به تأييد نهادهاي بهداشتي و اداره كار بندرامام خميني(ره) داشته است.
لذا  جهت تنوير افكار عمومي برخي از اقدامات صورت گرفته در اين شركت از ابتداي شيوع ويروس كرونا علاوه بر كاهش ۵۰ درصدي حضوركاركنان مواردي همچون : *منفك نمودن كاركنان داراي بيماري هاي زمينه ايي ، بانوان باردار يا داراي فرزند زير شش سال ، متوقف نمودن تمامي فعاليت هاي پروژه ايي به جز فعاليت هايي كه رابطه مستقيم با توليد داشته اند با احتساب تمامي حقوق و مزاياي ماهيانه، تسهيل امكان استفاده از مرخصي براي كاركنان ، ملغي كردن تمامي دوره هاي آموزشي و گردهمايي هاي مصوب ، همچنين كنترل و ساماندهي نحوه ورود كاركنان ساكن در شهرهاي پرخطر ، گندزدايي اماكن ، ساختمان ها و محل هاي تردد ، بصورت مستمر ، اطلاع رساني پروتكل هاي بهداشتي از طريق بلندگوهاي سراسري ، نصب علائم و هشدارهاي بهداشتي در سطح شركت ، پايش و كنترل رعايت الزامات بهداشتي و فواصل فيزيكي ، توزيع مواد گندزدايي و لوازم بهداشتي در سطح شركت بصورت مستمر.*بوده است؛که این روند تا پایان شرایط همه گیری و اعلام وضعیت عادی توسط مراجع ذیربط تداوم خواهد یافت.
در پایان از همه رسانه های دلسوز و فرهیخته شهرستان و کاربران گرانقدر فضای مجازی تقاضا میشود با دقت و تفقه بیشتر نسبت به باز نشر اخباری که تامین کننده منافع شخصی ؛افراد معلوم الحال است؛اهتمام داشته باشند.
والعاقبه للمتقین....
روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام

13 اسفند 1399
تكذيبيه