. گام بلند برای خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از واحدهای الفینی

گام بلند برای خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از واحدهای الفینی

دومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی/‏
گام بلند برای خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از واحدهای الفینی


شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برای دستیابی به دانش  فنی طراحی واحدهای الفینی در دومین رویداد حمایت از ساخت ‏داخل در صنعت پتروشیمی یک تفاهم همکاری امضا کرد.‏
به گزارش ستاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، در آخرین روز از این نمایشگاه ‏صفرعلی بابایی مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با انستیتو الفین دانشگاه تربیت مدرس تفاهمنامه سه ساله توسعه همکاری‌ها ‏در جهت دستیابی به دانش فنی طراحی واحدهای الفینی و خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از این واحدها را امضا کرد.‏

1 اسفند 1399
گام بلند برای خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از واحدهای الفینی