. جعفر ربیعی: ‏

جعفر ربیعی: ‏


صنعت پتروشیمی به موتور توسعه کشور تبدیل شده/ شرکت‌های بزرگ، ایجادکننده حرکت زنجیره‌ای در اقتصاد کشور هستند/ امروز کشورها را به شرکت‌های بزرگشان می‌شناسند/ رسیدن سهم ساخت داخل در صنعت پتروشیمی به ۸۵ درصد، کار ‏بزرگی است


مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه امروز صنعت پتروشیمی به موتور توسعه کشور تبدیل شده گفت: شرکت‌های بزرگ ‏امروز می‌توانند در مسیر رشد و توسعه کشور جریان‌ساز باشند و نباید از بزرگ شدن شرکت‌ها نگران شد بلکه بالعکس، امروز کشورها را به شرکت‌های بزرگ بین‌المللی‌شان می‌شناسند.‏
به گزارش ستاد خبری دومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، جعفر ربیعی در مراسم افتتاحیه ‏دومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی گفت: خوشبختانه صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر، برادری خود را ‏با نظام و کشور ثابت کرده و خیلی خوشحالیم که امروز وقتی در حضور شما عزیزان می‌نشینیم، همه به این موضوع اذعان دارند ‏که صنعت پتروشیمی به صنعتی ارزآور برای کشور آن هم در شرایط بسیار سخت تحریمی و البته به موتور توسعه کشور تبدیل ‏شده است.‏
وی ادامه داد: اگر قرار است ما یک وظیفه داشته باشیم، آن وظیفه توسعه ایران است و توسعه ایران دو وجه بزرگ خواهد داشت، ‏وجه اول این است که ما به صنایعی در کشور بهای بیشتر دهیم که می‌توانند موتور توسعه بقیه بخش‌ها باشند که صنعت ‏پتروشیمی از این نوع صنایع است. وقتی که ما اعلام می‌کنیم می‌خواهیم چنین رویدادی را اجرا کنیم، ببینید چه شور و هیجانی در ‏صنعت کشور، در بازار سرمایه و در زیست بوم فناوری کشور به وجود می‌آید.‏
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد: عزیزانی که اینجا جمع شده‌اند همه در توسعه کشور و صنعت پتروشیمی نقش دارند، چه ‏شرکت‌های پتروشیمی، چه بازار پول کشور که امروز مدیران عامل چهار بانک بزرگ در اینجا حضور دارند، چه زیست بوم ‏فناوری کشور مثل صندوق نورآوری و شکوفایی، مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک‌های فناوری و ‏صندوق‌های نوآوری و البته سازندگان تجهیزات و قطعات و مواد مورد نیاز صنعت، در کنار هم  قرار گرفتند و این یعنی زیست بوم کامل و ‏این یعنی ما توانسته‌ایم محور توسعه باشیم و از این جهت خوشحالیم.‏

27 بهمن 1399
جعفر ربیعی: ‏