. فراخوان

فراخوان


فراخوان

"فرصتی مناسب برای صاحبان ایده‌های  نوآورانه و فناورانه در حوزه پتروشیمی " 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به‌عنوان هلدینگ پیشرو در توسعه صنعت پتروشیمی کشور، در راستای شناسایی و حمایت از جوانان خلاق و دانش آموختگان دانشگاهی؛ دارای ایده‌های نو و فناورانه مرتبط با صنعت پتروشیمی، از این افراد و همچنین از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فناور دعوت می‌کند، رزومه و سوابق پژوهشی خود را به‌همراه پیشنهادها و ایده‌های فناورانه، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ به آدرس Rtech@pgpic.ir  ارسال کنند.
پس از ارزیابی و تایید نهایی، با نفرات و شرکت‌های منتخب تماس گرفته خواهد شد.

16 بهمن 1399
فراخوان