. ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

جهت اطلاع از برنامه جامع کنگره نفت و نیرو بر روی لینک ذیل کلیک کنید

http://ipeccongress.com/fa/archive/%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85/

جهت ورود به پخش زنده پنل ها بر روی لینک ذیل کلیک کنید

http://ipeccongress.com/fa/news/%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-2021-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87/

 

 

6 بهمن 1399
ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو