. ۸ دی روز ملی صنعت پتروشیمی

۸ دی روز ملی صنعت پتروشیمی

هشتم دی ماه روز صنعت پتروشیمی؛
تجلی خود باوری،ارزش آفرینی و مبارزه با تحریم؛ بر تلاش گران این عرصه مبارک باد.

7 دی 1399
۸ دی روز ملی صنعت پتروشیمی