. در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فارس تصویب شد

در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فارس تصویب شد

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته و ‏اندوخته سرمایه‌ای موافقت کرد.‏
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پیش از ظهر امروز و بلافاصله بعد از پایان مجمع عمومی عادی ‏سالیانه فارس، مجمع عمومی فوق العاده این شرکت برای بررسی افزایش سرمایه تشکیل جلسه داد.‏
در این جلسه بعد از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه که از سوی جعفر ربیعی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج ‏فارس ارائه شد و همچنین گزارشی از سودهای کسب شده از جمله خرید مدبران اقتصاد از پترول، افزایش سرمایه ‏پیشنهادی هیات مدیره به تصویب مجمع رسید.‏
بر اساس این مصوبه سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از  مبلغ ۱۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۸ هزار و ۷۰۰ ‏میلیارد تومان افزایش می‌یابد تا فارس دومین شرکت بازار سرمایه از نظر میزان سرمایه ثبت شده باشد.‏
به گفته امید قائمی رئیس این مجمع، افزایش سرمایه ثبت شده در مدت حداکثر دو ماه ثبت رسمی و اعمال خواهد شد و برای ‏سهامداران فعلی در قالب سهام جایزه قابل برداشت خواهد بود.‏

1 آبان 1399
در مجمع فوق العاده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی فارس تصویب شد