شماره: 923
1402/11/21
آشنایی جمعی از اساتیددانشگاه منابع طبیعی با فعالیت‌های شرکت فجر انرژی خلیج فارس
آشنایی جمعی از اساتیددانشگاه منابع طبیعی با فعالیت‌های شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، ۲۲ نفر از اساتید دانشکده‌های مختلف این دانشگاه، میهمان فجر انرژی بودند.

اساتید دانشگاه منابع طبیعی در فجر انرژی خلیج فارس

جمعی از اساتیددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، با ماموریت و فعالیت‌های شرکت فجر انرژی خلیج فارس آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، ۲۲ نفر از اساتید دانشکده‌های مختلف این دانشگاه، میهمان فجر انرژی بودند.

دانشگاهیان با هدف آشنایی با پیشرفت‌ها و توانمندی‌های صنعت، بویژه توفیقات متخصصین داخلی و در قالب طرح «راهیان پیشرفت» و آشنایی با فرایندهای شرکت در بازدید ۴ساعته میهمان شرکت فجر انرژی خلیج فارس بودند.

کارشناسان و میزبانان این رویداد علمی-صنعتی-فرهنگی، ضمن معرفی کلی صنعت پتروشیمی منطقه و نیز ظرفیت‌ها و موفقیت‌های برجسته صنایع و شرکت فجر، به پرسش‌های اساتید پاسخ دادند.

حضور در واحد نیروگاه ناحیه ۱ مجتمع، برای تبیین اهمیت کارکرد شرکت فجر به صورت عینی و نیز گفتگو با متخصصین جزو برنامه این بازدید بود..

همچنین بازدید از آزمایشگاه مرکزی، رویت تجهیزات و آشنایی با روش‌های آزمایشگاهی یکی از محتواهای علمی این تبادل اطلاعات بوده است.

گفتنی است در این دیدار، اساتید میهمان در جهت افزایش تعامل و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم کشاورزی، پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

حق انتشار محفوظ است ©