شماره: 423
1401/12/25
فراخوان شناسایی شرکت های مشاور در زمینه استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
فراخوان شناسایی شرکت های مشاور در زمینه استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درنظر دارد نسبت به استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی مطابق با الزامات استاندارد 55000/1/2 ISO در شرکتهای تابعه اقدام نماید، بدین وسیله از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که توانایی انجام خدمات درخواستی را دارند دعوت بعمل می‌آید ضمن ارسال نامه آمادگی نسبت به ارسال مدارك زیر حداکثر تا تاریخ 1402/01/30 به آدرس phalc@pgpic.ir   اقدام مقتضی را مبذول فرمایند.

 

  1. آگهی تاسیس شرکت
  2. گواهی سیستم‌های مدیریتی و رتبه صلاحیت شرکت از مراکز ملی و بین المللی
  3.  خلاصه سوابق اجرایی و گواهی حسن انجام کارهاي انجام شده
  4.  خلاصه کارهای در دست اقدام
  5. اسامی سمت‌های کلیدی با خلاصه سوابق علمی و تجربی مرتبط با موضوع فراخوان
  6.  خلاصه سوابق و گردش مالی شرکت
  7.  مکانات نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط

 

درصورت داشتن شرکت همکار خارجی، مستندات قرارداد همکاری و خلاصه سوابق اجرایی جداگانه ارسال شود

حق انتشار محفوظ است ©