. شرکت الفین گچساران

​شرکت الفین گچساران

  • نوع پروژه : پتروشیمی
  • محل پروژه : شهرستان گچساران
  • مجری : شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)

▪️هدف از احداث طرح پتروشیمی گچساران، تأمین خوراک مجتمع‌های زیرمجموعه پتروشیمی باختر (واقع در مسیر خط لوله سراسری اتیلن غرب) و همچنین مجتمع‌های پتروشیمی منطقه دنا شامل پتروشیمی چهارگانه ممسنی، دهدشت، بروجن و کازرون می‌باشد. بدین ترتیب که محصول اتیلن گرید پلیمری تولیدی در پتروشیمی گچساران به طول تقریبی 700 کیلومتر به‌عنوان خوراک 4 پتروشیمی زیرمجموعه این شرکت انتقال می‌یابد.

مساحت
۱۵۷ هکتار
سال شروع
۱۳۹۰
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
1400