. محصولات

محصولات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزر‌گترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور با اعتقاد بر چشم‌انداز ترسیمی بیست‌ساله جمهوری‌‌اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، جهت تحقق این چشم‌انداز، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی، برنامه، اهداف و استراتژی‌های خود را به‌‌عنوان یک عضو، در قالب برنامه استراتژیک پنج‌ساله از سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته است

پلیمر

پلیمر

تقسیم بندی مجتمع های پتروشیمی بر اساس محصولات تولیدی

پلیمر
مواد شیمیایی و پایه

مواد شیمیایی و پایه

مواد شیمیایی و پایه
آروماتیک‌ها

آروماتیک‌ها

آروماتیک‌ها