. پتروشیمی پارس رتبه اول بهره‌وری در بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی شد

پتروشیمی پارس رتبه اول بهره‌وری در بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی شد

در تازه‌ترین رتبه بندی IMI-100
پتروشیمی پارس رتبه اول بهره‌وری در بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی شد

امروز در حالی جدیدترین رتبه‌های شرکت‌های برتر ایران اعلام شد که پتروشیمی پارس نه تنها رتبه اول از نظر شاخص بهره‌وری کل‌ عوامل را در بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی از آن خود کرد که در رتبه فروش هم نسبت به سال گذشته، سه پله صعود کرد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، در رتبه بندی IMI-100، پتروشیمی پارس توانست رتبه اول شاخص بهره وری کل عوامل (TFP)  را در گروه فرآورده‌های نفتی از آن خود کند.
این شرکت همچنین با ۱۶۵ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال فروش‌، با سه رتبه صعود نسبت به سال گذشته به رده ۲۴ فروش در بین شرکت‌های ایرانی دست یافت.

26 بهمن 1399
پتروشیمی پارس رتبه اول بهره‌وری در بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی شد