ایمنی، محیط زیست و انرژی
اردیبهشت 96
گزارش از : ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس
آمار ساعت کارکرد بدون حادثه شرکتها
 

ضریب تکرار حواث

ضریب شدت حوادث

ساعت بدون حادثه

نام شرکت

0

0

1057920

 

اروند

0

0
323306

نوری

1.4

19

1153834

تندگویان

0.47
0.47

1874340

بندرامام

0

0

442789

بوعلی سینا

0 0
14567765

خوزستان

0

0

30574656

پارس

0

0

1177669

آریا ساسول

0

0

3004458

مهر

0

0

2202170

کارون

Powered by DorsaPortal