آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران(دو مرحله‌اي)
94/177
 

رديف

عنوان

شرح

1

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار

استـــان بوشهـر- عسلـويه- شركت پتـروشيمي نوري (برزويه)- صندوق پستي: 115-75391/ تلفنهاي تماس : 4-07737323250 - داخلي 2257-2256 دور نگار: 07737323255/ سايت اينترنتي :   www.bpciran.com

2

موضوع مناقصه

خريد يك دستگاه FLAT LAPPING MACHINE ساخت شركت LAMPLAN مدل MM8100S 

(بهمراه قطعات يدكي دو ساله و خدمات پس از فروش)

3

تاريخ، مهلت، نشاني دريافت و تحويل اسناد استعلام كيفي مناقصه گران

اسناد ارزيابي كيفي از امور حقوقي و پيمانها و يا از طريق سايت اينترنتي شركت دريافت شده و بعد از تكميل آنها به همراه مدارك مربوطه حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/08/1394 به آدرس فوق ارسال و يا به امورحقوقي و پيمانهاي اين شركت در عسلويه تحويل گردد..

4

مدت اعتبار پيشنهادها

در اسناد مناقصه آورده خواهد شد

5

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (پس از مرحله ارزيابي كيفي و دعوت از مناقصه گران احراز صلاحيت شده، همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد)

بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر به مبلغ 300,000,000 ريال و يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 2661026610 نزد بانك تجارت شعبه پتروشيمي برزويه به نام شركت پتروشيمي نوري (برزويه)

 

شرايط متقاضي :

1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره شناسه ملي و شماره اقتصادي مؤديان مالياتي.
2- داشتن تجربه و دانش فني كافي مرتبط با موضوع مناقصه و حسن سابقه دركارهاي قبلي. 
3- ارائه سوابق كاري و همچنين مدارك و گواهينامه‌هاي مرتبط با استانداردهاي ساخت، توليد و غيره، متناسب با موضوع مناقصه.
4- داشتن توانايي مالي و ارايه ضمانتنامه‌هاي بانكي.
5- دارا بودن تأييديه هاي مورد نياز كسب و كار از
مراجع ذيصلاح از جمله گواهي صلاحيت از اداره استاندارد.
 شركت پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و ارزيابي توانمندي متقاضيان درچارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به توزيع اسناد مناقصه بين شركت هاي واجد شرايط اقدام خواهد نمود. ارايه مدارك و سوابق مذكور هيچ حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. ضمناً به درخواست ها و مدارك ارسالي بعد ازمدت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد و اين شركت در رد يا قبول هريك از شركت ها اختيار دارد.
 
 روابط عمومي شركت پتروشيمي نوري
 
AGAHI_94_177-1.pdf
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت پتروشيمي خليج فارس مي باشد.
Powered by DorsaPortal