ختلان آیدین ختلان
عضو هيئت مديره
شرکت:
محل کار سابق:
واحد سازمانی مربوطه:
رشته تحصیلی:
سوابق شغلی:
اطلاعات تماس
تلفن:
فکس:
ایمیل:
آدرس:
Powered by DorsaPortal
//