جايگاه پتروشيمي دركاهش ريسك سرمايه‌گذاري در ايران
1394/09/09 همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي (IPF) نخستين گردهمايي بين‌المللي اين شركت در دوران پساتحريم است.
همايش بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنايع پتروشيمي (IPF) نخستين گردهمايي بين‌المللي اين شركت در دوران پساتحريم است. همايشي كه مي‌تواند شركت‌ها و موسسات مالي معتبر خارجي فعال در حوزه نفت و انرژي را با شرايط ايران به ويژه طرح‌هاي در دست اجرايي كه به دليل نداشتن سرمايه طي سال‌هاي گذشته معطل مانده‌اند آشنا ساخته، زمينه‌ساز توسعه دوباره اين صنعت ارزش‌آفرين در كشور شود.  حضور سرمايه‌گذاران خارجي و فراهم شدن امكان مشاركت يا استفاده از تسهيلات مالي موسسات بين‌المللي خارجي علاوه بر گشودن گره توسعه طرح‌هاي معطل نيمه‌تمام صنعت پتروشيمي ايران از يك جنبه ديگر نيز مي‌تواند براي كشورمان موثر واقع شود و آن از جنبه بين‌المللي يعني كاهش ريسك سرمايه‌گذاري خارجي از نگاه موسسات تحقيقاتي بين‌المللي است.  اين همايش دوازدهمين گردهمايي بزرگ و بين‌المللي پتروشيمي است و از اهميت آن همين كافي است كه بدانيم جهش بزرگ و تاريخي پتروشيمي در دهه70 با آغاز اين گردهمايي و حضور بزرگان پتروشيمي جهان در كشورمان شكل گرفت. در آن سال‌ها اين شركت توانست با استفاده از اعتبار خود و بدون بهره‌گيري از هيچ‌گونه ضمانت‌هاي بانك مركزي و وزارت نفت، با جذب چندين ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر در اختيار گرفتن مقام دوم بزرگ‌ترين توليدكننده خاورميانه ريسك سرمايه‌گذاري در كشور را به ميزان قابل‌توجهي كاهش دهد. به‌گونه‌يي كه در آن سال‌ها ايران به عنوان يكي از جايگاه‌هاي امن سرمايه‌گذاري شناخته مي‌شد.  اما هم‌اكنون شرايط كشورمان به‌ويژه از نظر مقدار ريسك سرمايه‌گذاري خارجي بسيار متفاوت و بالا ارزيابي مي‌شود. براساس گزارش سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) ميزان ريسك‌پذيري ايران در ماه اكتبر سال 2015 ميلادي (آبان 94) در حد عدد 7 باقي مانده است. شاخص‌هاي اين موسسات مواردي از قبيل آزادي اقتصادي، ريسك اقتصادي، درجه آزادي بازار، رقابت‌پذيري و بي‌ثباتي اقتصادي هستند. نكته مهم اين است كه در ارزيابي درجه ريسك سرمايه‌گذاري كشورها رتبه و درجه‌بندي آنها شامل عددي بين صفر تا هشت است. صفر يعني كمترين ريسك و هشت نشان‌دهنده بالاترين ميزان ريسك‌پذيري است. ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يكي از موضوعاتي است كه تاثير چشمگيري بر شاخص ريسك‌پذيري كشورها دارد. اين شاخص در سال 2001 (1380) براي ايران در حد 4 بوده است.
يعني سال‌هايي كه اوج دوران شكوفايي پتروشيمي و حضور سرمايه‌گذاران بين‌المللي در اجراي طرح‌هاي اين صنعت را شاهد بوده و با بهره‌گيري از جذب سرمايه ايران ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان را به ميزان قابل‌توجهي كاهش داده بود.

براساس نظر شركت‌كنندگان در شاخص‌هاي مورد بررسي، ريسك يك كشور متشكل از انتقال و خطر قابليت تبديل (به عنوان مثال خطر يك دولت، سرمايه يا ارز قابل كنترل است كه مانع يك نهاد از تبديل ارز محلي به ارز خارجي يا انتقال وجه طلبكاران خارج از كشور را تحميل مي‌كند) است و مواردي ازجمله جنگ، خلع سلاح، انقلاب، شورش‌هاي اجتماعي، سيل، زلزله و... در اين تقسيم‌بندي مانعي ايجاد نمي‌كنند. طبقه‌بندي كشورها معمولا طبقه‌بندي اوراق قرضه دولتي نيستند.

* در آخرين گزارش OECD از شاخص ريسك در كشورهاي مختلف جهان، تعداد 201 كشور مورد بررسي قرار گرفته‌اند. ايران در ارزيابي جديد بدون تغيير باقي مانده است. براساس آخرين گزارش آنكتاد از سرمايه‌گذاري خارجي:

- ايران در سال 2014 تنها توانسته 2ميلياردو105ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كند. براساس اين گزارش سهم كشورمان از كل سرمايه‌گذاري خارجي جهان در اين سال تنها 17/0درصد بوده است كه اين رقم با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اقتصاد ايران و رتبه 18 كشور در ميان بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان رقم ناچيزي است.

- ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2013 بالغ‌بر 3ميلياردو50ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال 2014 چيزي حدود 31درصد بيشتر نشان مي‌دهد. هرچند ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در اين سال در مقايسه با سال قبل از آن نيز كاهش نشان مي‌دهد.

اين درحالي است كه از سال 2010 تا سال 2012 ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور روندي صعودي را طي ‌كرده است. به عبارت دقيق‌تر ايران در سال 2009 بالغ‌بر 2ميلياردو983ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده بود. اين رقم در سال 2010 به 3ميلياردو649ميليون دلار، در سال 2011 به 4ميلياردو277ميليون دلار و در سال 2012 به 4ميلياردو662ميليون دلار افزايش يافته بود.

آنچه قابل تامل است اينكه در سال 2014 باوجود كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در داخل، ميزان خروج سرمايه از كشور نسبت به سال قبل از آن افزايش 4برابري را شامل شده است. ايران در سال 2013 بالغ‌بر 146ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي ديگر انجام داده بود. اما اين رقم در سال 2014 به 605ميليون دلار رسيده است. *(منبع روزنامه تعادل شنبه 9 آبان 1394، ثبت بدترين نمره ريسك سرمايه‌گذاري براي ايران)

پتروشيمي در شرايط حاضر دوران جديدي را تجربه مي‌كند دوراني كه خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته در آن طي سال‌هاي گذشته اهميت جايگاه بخش خصوصي براي توسعه اين صنعت را به صورت قاطع‌تري روشن كرده است. دوراني كه شركت ملي صنايع پتروشيمي باتوجه به ساختار جديد و بهره‌گيري از جايگاه حاكميتي خويش، فراهم آورنده تسهيلات و امكاناتي باشد كه بخش خصوصي به عنوان متولي اصلي توسعه اين صنعت براي اجراي طرح‌هاي جديد نيازمند برخورداري از آن است.

لذا آنچه بسيار اهميت دارد. روشن كردن هرچه بيشتر و گوياتر ذهن مسوولان ارشد كشور و نمايندگان مجلس نسبت به اهميت نقشي است كه پتروشيمي در صورت جذب سرمايه‌گذاري مي‌تواند در كاهش ريسك سرمايه‌گذاري در كشورمان آن هم در سطح كلان و در جهت تسهيل ورود سرمايه به ديگر بخش‌هاي كشورمان ايفا كند.

كاهش ريسك سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان از رقم فعلي 7 به رقم 4 و ايجاد امنيت بيشتر براي حضور سرمايه‌گذاران مانند سال‌هاي نه‌چندان‌دور اگرچه ممكن است باتوجه به عدم تغيير شرايط موجود هدفي بزرگ و تا حدودي سخت تلقي شود ولي بدون شك غيرممكن نيست. پتروشيمي براي تحقق دوباره اهداف توسعه‌يي خود از يك‌سو با كاهش ريسك سرمايه‌گذاري كشور پيشگام شده، اما نيل به آن نيازمند همياري ديگر دستگاه‌هاي مرتبط بوده و همدلي و مساعدت آنان را مي‌طلبد.

اين صنعت در گذشته با بهره‌گيري از اعتبار بين‌المللي خود و بدون نياز به ضمانت بانك مركزي توانسته برنامه‌هاي طراحي شده خود به‌ويژه در قالب برنامه سال‌هاي اول تا سوم و تا حدودي چهارم توسعه اقتصادي كشور را محقق كند. امروز اما تفكر حاكم بر توسعه اين صنعت نيازمند تغيير مدل ذهني است. تغييري كه بايد اولويت‌هاي لازم را براساس الزامات و تسهيلات مورد نظر بخش خصوصي فعال در اين صنعت تنظيم كرده و براساس آن عمل كند.


نويسنده: عبدالرسول دشتي
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت پتروشيمي خليج فارس مي باشد.
Powered by DorsaPortal