جمشیدی امیر مسعود جمشیدی
مديرعامل شرکت پتروشیمی هنگام
دیلم صالحی ارسلان دیلم صالحی
مديرعامل پتروشیمی هرمز
سید ارونقی تورج سید ارونقی
مديرعامل شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
دلجوان قدرتی کریم دلجوان قدرتی
مديرعامل پتروشیمی ارومیه
امین نژاد محمود امین نژاد
مديرعامل پالایشگاه گاز بید بلندخلیج فارس
بطحائیان بطحائیان
مديرعامل شرکت پتروشیمی دهدشت
دانشی ممقانی فرهاد دانشی ممقانی
مديرعامل شرکت پتروشیمی ایلام
مبارکی جمشید مبارکی
مديرعامل شرکت پتروشیمی گچساران
کارگر صمد کارگر
مديرعامل شرکت شیمیایی صدف عسلویه
Powered by DorsaPortal