وفا عليرضا وفا
مديرعامل پتروشيمي پارس
اميري رضا اميري
مديرعامل پتروشيمي بندرامام
سبزکار جمشید سبزکار
مديرعامل پتروشیمی مبین
تقوی گنجی سید حسن تقوی گنجی
مديرعامل پتروشیمی شهید تندگویان
طاهری مجتبی طاهری
مديرعامل پتروشیمی نوری (برزویه)
شمیم علی رضا شمیم
مديرعامل پتروشیمی فجر
احمدزاده سید محمد احمدزاده
مديرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان
صدیقی زاده علیرضا صدیقی زاده
مديرعامل شرکت پتروشیمی کارون
بحرینی امیر حسین بحرینی
مديرعامل شرکت پتروشیمی آریا ساسول
دانشی ممقانی فرهاد دانشی ممقانی
مديرعامل شرکت پتروشیمی ایلام
قارونی مهدی قارونی
مديرعامل پتروشیمی بوعلی سینا
قاسمیان عزیزی نقی قاسمیان عزیزی
مديرعامل پتروشیمی اروند
Powered by DorsaPortal
//