عليرضا وفا
مديرعامل پتروشيمي پارس
رضا اميري
مديرعامل پتروشيمي بندرامام
جمشيد سبزكار
مديرعامل پتروشيمي مبين
سيد حسن تقوي گنجي
مديرعامل پتروشيمي شهيد تندگويان
مجتبی طاهری
مديرعامل پتروشیمی نوری (برزویه)
علي رضا شميم
مديرعامل پتروشيمي فجر
سيد محمد احمدزاده
مديرعامل شركت پتروشيمي خوزستان
علیرضا صدیقی زاده
مديرعامل شرکت پتروشیمی کارون
امیر حسین بحرینی
مديرعامل شرکت پتروشیمی آریا ساسول
فرهاد دانشی ممقانی
مديرعامل شرکت پتروشیمی ایلام
مهدی قارونی
مديرعامل پتروشیمی بوعلی سینا
نقی قاسمیان عزیزی
مديرعامل پتروشیمی اروند
1 
Powered by DorsaPortal