قسامی جلیل قسامی
مديرعامل شرکت پتروشیمی اپادانا خلیج فارس
شمیم علیرضا شمیم
مديرعامل پتروشیمی مبین
تقوی گنجی سید حسن تقوی گنجی
مديرعامل پتروشیمی شهید تندگویان
صانعی تقی صانعی
مديرعامل پتروشیمی نوری (برزویه)
زال خانی غلامعلی زال خانی
مديرعامل پتروشیمی فجر
احمدزاده سید محمد احمدزاده
مديرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان
صدیقی زاده علیرضا صدیقی زاده
مديرعامل شرکت پتروشیمی کارون
بحرینی امیر حسین بحرینی
مديرعامل شرکت پتروشیمی آریا ساسول
دانشی ممقانی فرهاد دانشی ممقانی
مديرعامل شرکت پتروشیمی ایلام
قارونی مهدی قارونی
مديرعامل پتروشیمی بوعلی سینا
قاسمیان عزیزی نقی قاسمیان عزیزی
مديرعامل پتروشیمی اروند
رستمی حمیدرضا رستمی
مديرعامل
حسنی مسعود حسنی
مديرعامل شرکت پتروشیمی پارس
Powered by DorsaPortal
//