ربیعی جعفر ربیعی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
عزیزی ابوالفضل عزیزی
مدير توسعه منابع انساني شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شاهچراغي سيدعلي شاهچراغي
رئيس كل امور حقوقي وقراردادها شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس
کساییان مجتبی کساییان
رئيس حراست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
حسن زاده رضا حسن زاده
رئيس بازرسي پتروشيمي خليج فارس
خادمیان محمد علی خادمیان
رئیس کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
رحیمیان سرای مرتضی رحیمیان سرای
مدیرمجامع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گلی جواد گلی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی خلیج فارس
محبی فر سعید محبی فر
معاون مالی و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرکانیان افشار سرکانیان
مدیرمالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
امیری میثم امیری
مشاور مدیرعامل در امور طرح ها صنایع پتروشیمی خلیج فارس
حسینی سید علی حسینی
سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فاضلی سید نیما فاضلی
مدیر سرمایه گذاری
میراب زاده فرشته میراب زاده
مدیرسیستم ها و اطلاعات مدیریت
Powered by DorsaPortal
//