ربیعی جعفر ربیعی
مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره
اشرف زاده رسول اشرف زاده
مدير برنامه ريزي و توسعه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس
مسعودی قاسم مسعودی
مدير توليد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
عزیزی ابوالفضل عزیزی
مدير توسعه منابع انساني شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شاهچراغي سيدعلي شاهچراغي
رئيس كل امور حقوقي وقراردادها شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس
کساییان مجتبی کساییان
رئيس حراست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
حسن زاده رضا حسن زاده
رئيس بازرسي پتروشيمي خليج فارس
خادمیان محمد علی خادمیان
رئیس کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
رحیمیان سرای مرتضی رحیمیان سرای
امور سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
طهماسب پور محمودرضا طهماسب پور
سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات صنایع پتروشیمی خلیج فارس
گلی جواد گلی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی خلیج فارس
محبی فر سعید محبی فر
معاون مالی و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس
امانی جلال امانی
معاون مجامع و امور شرکت ها صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سرکانیان افشار سرکانیان
مدیرمالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
امیری میثم امیری
مشاور مدیرعامل در امور طرح ها صنایع پتروشیمی خلیج فارس
Powered by DorsaPortal
//