دوره 185 از تاریخ 1396/11/10 لغایت 1396/11/14
کارگزار تولیدکننده نام کالا
نام کارگزارنام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضه (تن)قیمت پایه (ریال)مکان تحویلنوع معاملهنوع تسویه
بانک کشاورزیتولوئن دی ایزو سیانات (TDI)پتروشیمی کارون4020165497انبار کارخانهسلفنقدی
خبرگان سهامپلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان2205044784انبار کارخانهسلفنقدی / اعتباری
پارسیانسود کاستیکپتروشیمی اروند40002010642انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
خبرگان سهامپلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان2205048002انبار کارخانهسلفنقدی / اعتباری
خبرگان سهامپلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODپتروشیمی تندگویان2205046285انبار کارخانهسلفنقدی / اعتباری
پگاه یاوران نویناستایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام331666042انبار کارخانهنقدینقدی
123456