. پروژه ها

پروژه های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۱۰ طرح و پروژه در حوزه تولیدات پتروشیمی به‌عنوان پیشتاز صنعت پتروشیمی کشور فعالیت نموده و موفق کسب رتبه دومین شرکت برتر خاورمیانه و سی‌و‌هشتمین شرکت برتر دنیا از نظر عملکرد مالی شده‌است.