. همایش پتروفن 1401

همایش پتروفن 1401

پیرو فراخوان توسعه همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و فناور از تمامی فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری دعوت به عمل می‌آید در همایش/ نمایشگاه پتروفن 1401 ( 27 لغایت 29 آذرماه ) حضور بهم رسانند.

برنامه زمان بندی نشست‌ها و پنل‌های تخصصی مطابق پوستر ذیل  می‌باشد:

 

 

همایش پتروفن 1401