گزارش تصویری از جلسه مسئولین و کارشاسان ITشرکت های هلدینگ خلیج فارس
1396/09/26
  • گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96
    گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96
  • گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96
    گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96
  • گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96
    گزارش تصویری از مدیران IT در پتروشیمی بندرامام 26 آذر96

Powered by DorsaPortal