از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 88    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
نوبت دوم مناقصه طراحی وساخت 8 عدد مبدل واحد 703 مجتمع پتروشیمی کارون 1397/07/23
مناقصه تأمین 300 تن سولفات آهن پتروشیمی کارون نوبت سوم 1397/07/17
مناقصه تامین 30،000 عدد پالت چوبی مجتمع پتروشیمی کارون 1397/07/17
فراخوان شناسایی تامین کنندگان و سازندگان داخلی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1397/07/10
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1397/07/10
فراخوان مناقصع عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1397/07/01
فراخوان شناسایی منابع شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1397/07/01
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1397/07/01
آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای توام با ارزیابی کیفی و فنی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1397/07/01
آگهی فراخوان تجدید مناقصع عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان 1397/07/01
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
Powered by DorsaPortal
//