فراخوان مناقصع عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//