مناقصه بروز رسانی آرشیو (As built) پتروشیمی کارون موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد بروز رسانی آرشیو (As built) نوبت اول خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می­توانند از تاریخ 1397/04/02 لغایت 1397/04/11 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب تأمین کنندگان و مشتریان, بخش مناقصات و مزایدات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس:    06152122707

 (توجه: کلیه اصلاحات احتمالی تنها از طریق آدرس پست­های الکترونیکی اعلام شده در زمان ثبت مشخصات شرکت برای دریافت اسناد مناقصه در وب سایت پتروشیمی کارون ارسال می­گردد.)

جلسه توجیهی: جلسه توجیهی ساعت 10:00 صبح مورخ 1397/04/13 در مجتمع پتروشیمی کارون

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 1397/04/27

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 200,000,000 (دویست­ میلیون) ریال می­باشد.

الف:مناقصه یک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی موردارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 70 امتیاز خواهد بود.

 پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

 ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//