آگهی مزایده عمومی موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
شرح مناقصه:
مزایده عملیات غیرصنعتی.docx فایل:
Powered by DorsaPortal
//