تجديد آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران (دو مرحله‌اي) موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
تجديد آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران (دو مرحله‌اي)
شرح مناقصه:
AGAHI-Tajdid.pdf فایل:
Powered by DorsaPortal
//