آگهی ابلاغ رای کمیته انظباط کار پتروشیمی شهید تندگویان موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//