آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (دو مرحله‌ای) موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (دو مرحله‌ای)

ردیف

عنوان

شرح

1

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار

استـان بوشهر، عسلـویه، شرکـت پتروشیمی نوری، صندوق پستی: 75391-115 / تلفن‌های تماس : 4-37323250-077 داخلی 2258 دورنگار: 37324775-077/ سایت اینترنتی: www.bpciran.com

2

موضوع مناقصه

تأمین قطعات یدکی ابزار دقیق مربوط به شرکت Endress & Hauser

4

تاریخ، مهلت، نشانی دریافت و تحویل اسناد استعلام کیفی مناقصه‌گران

اسناد ارزیابی کیفی از امور حقوقی و قراردادها و یا از طریق سایت اینترنتی شرکت دریافت شده و بعد از تکمیل آنها به همراه مدارک مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 19/08/1397 به آدرس فوق ارسال و یا به امورحقوقی و قراردادهای این شرکت در عسلویه تحویل گردد.

5

مدت اعتبار پیشنهادها

در اسناد مناقصه آورده خواهد شد.

6

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (پس از مرحله ارزیابی کیفی و دعوت از مناقصه‌گران احراز صلاحیت شده؛ همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد)

به صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر به مبلغ 1.240.000.000 ریال (یک میلیارد و دویست چهل میلیون) و یا واریز وجه نقد به حساب جاری شماره 2661026610 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری به نام شرکت پتروشیمی نوری

 

شرایط متقاضی :

1- داشتن شخصیت حقوقی، شماره شناسه ملی و شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی.

2- داشتن تجربه و دانش فنی کافی مرتبط با موضوع مناقصه و حسن سابقه درکارهای قبلی.

3- داشتن توانایی مالی و ارایه ضمانت‌نامه‌های بانکی معتبر.

4- ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی متناسب با موضوع مناقصه در صورت وجود.

5- دارا بودن تأییدیه‌های مورد نیاز کسب و کار از مراجع ذیصلاح.

6- ارائه صورتحساب‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مربوط به آخرین سال مالی.

 

 

 

 

 

 

7- تکمیل فرم‌های استعلام ارزیابی کیفی و ارسال مدارک مربوطه.

شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزیابی توانمندی متقاضیان درچارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت‌های واجد شرایط اقدام خواهد نمود. ارایه مدارک و سوابق مذکور هیچ حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. در ضمن به درخواست‌ها و مدارک ارسالی بعد ازمدت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد و این شرکت در رد یا قبول هریک از شرکت‌ها اختیار دارد.

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری

شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//