پتروشیمی خلیج فارس
شرح خبر
آگهی دعوت سهامداران
به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیمیایی اوره هرمز آگهی دعوت سهامداران

آگهی دعوت سهامداران شرکت کود شیمیایی اوره هرمز (سهامی خاص )
ثبت شده به شماره 305076 و شناسه ملی 10103447872
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه ) در محل سالن کنفرانس شرکت هلدینگ خلیج فارس واقع در میدان هفت تیر ، خیابان کریمخان زند ، شماره 38 ، طبقه 11که راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 97/03/07 تشکیل می گردد . حضور بهم رسانند

دستور جلسه
1- قرائت گزارش هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 96/12/29
2- قرائت گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 96/12/29
3- اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 96/12/29
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1396 و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرسی قانونی
5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت برای سال 1397
6- سایر موارد قابل طرح در مجمع
 
هیات مدیره شرکت 
تاریخ: 1397/02/26
تعداد بازدید: 96
Powered by DorsaPortal