پتروشیمی خلیج فارس
گزارشی از:
حضور مهندس ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در پنجمین سالروز عرضه سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس دربورس تهران گزارشی از:

 

گزارشی از:

حضور مهندس ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

 در پنجمین سالروز عرضه سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس دربورس تهران

تاریخ: 1397/01/29
تعداد بازدید: 263
Powered by DorsaPortal