پتروشیمی خلیج فارس
‌ زلزله آسیبی به صنایع پتروشیمی در غرب ایران وارد نکرد
مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:زلزله شدید شب گذشته هیچ خسارتی به مجتمع های پتروشیمی غرب کشور وخط لوله اتیلن غرب وارد نکرده است . ‌ زلزله آسیبی به صنایع پتروشیمی در غرب ایران وارد نکرد

مدیر کنترل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:زلزله شدید شب گذشته هیچ خسارتی به مجتمع های پتروشیمی غرب کشور وخط لوله اتیلن غرب وارد نکرده است .
تاریخ: 1396/08/22
تعداد بازدید: 34
Powered by DorsaPortal