به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. شرکت های تابعه

شرکت های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به عنوان بزر‌گترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور با اعتقاد بر چشم‌انداز ترسیمی بیست‌ساله جمهوری‌‌اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، جهت تحقق این چشم‌انداز، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی، برنامه، اهداف و استراتژی‌های خود را به‌‌عنوان یک عضو، در قالب برنامه استراتژیک پنج‌ساله از سال ۱۳۹۳ به اجرا گذاشته است

شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی

شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال

شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

گروه سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول)

گروه سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول)

 شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر

شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر