. شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت پتروشیمی کارون اولین تولیدکننده ایزوسیانات‌ها در خاورمیانه است. این شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس و در اسفند ماه ۱۳۸۷ به دست وزیر محتـرم نفت جمهـوری‌اسلامی‌ایـران رسماً افتتاح شد.

کلیات شرکت

شرکت پتروشیمی کارون اولین تولیدکننده ایزوسیانات‌ها در خاورمیانه است. این شرکت در سال ۱۳۸۱ تاسیس و در اسفند ماه ۱۳۸۷ به دست وزیر محتـرم نفت جمهـوری‌اسلامی‌ایـران رسماً افتتاح شد. پتروشیمی کارون با استفاده از گازهای کلر، منواکسیدکربن، هیدروژن و نیز تولوئن و اسیدنیتریک قادر است انواع محصولات پایه‌ای و اصلی پتروشیمی را شامل انواع ایزوسیانات‌ها که دارای ارزش‌افزوده بالاتر بوده با کیفیت بسیار عالی تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه‌کند.

مساحت :‌ ۳۴ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۸۰
مالکیت : مجتمع پتروشیمی بندر امام (۹۸.۵۷٪) / (PCC ( ٪۰.۴۱ /  شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی(۱.۰۲٪)
سرمایه : ۱۶.۸۶۹.۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کاربرد محصولات : مـواد خـام بـرای تولیـد انـواع متفـاوت پلی‌یوروتـان، صنعـت ساختمان‌سـازی، صنعـت خـودرو، عایـق‌کاری، سـقف کاذب، اسـفنج، مـواد چسـبنده، قطعـات یخچـال
موقعیت جغرافیایی : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی