. شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج‌فارس با هدف افزایش میزان رضایت مشتریان از طریق ارا‌ئه خدمات مهندسی فروش، عرضه محصولات با کیفیت و دارای برند معتبر جهانی و قیمت‌های رقابتی در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد تا با بهره‌‌گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود و توسعه آنها، اقدام به عرضه انواع تولیدات پتروشیمی و شیمیایی و فراورده‌‌های نفتی و خدمات مرتبط با آنها در داخل و خارج از کشور با استفاده از فناوری نوین ارتباطی با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان نماید. این شرکت کارگزار انحصاری فروش محصولات تولیدی در شرکت‌های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است.

کلیات شرکت

شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج‌فارس با هدف افزایش میزان رضایت مشتریان از طریق ارا‌ئه خدمات مهندسی فروش، عرضه محصولات با کیفیت و دارای برند معتبر جهانی و قیمت‌های رقابتی در سال ۱۳۹۴ تاسیس شد تا با بهره‌‌گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود و توسعه آنها، اقدام به عرضه انواع تولیدات پتروشیمی و شیمیایی و فراورده‌‌های نفتی و خدمات مرتبط با آنها در داخل و خارج از کشور با استفاده از فناوری نوین ارتباطی با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان نماید. این شرکت کارگزار انحصاری فروش محصولات تولیدی در شرکت‌های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس است.

۱. کالا : تولیدات پتروشیمیایی، شیمیایی و فراورده‌های نفتی و خدمات
۲. بازارها :‌ داخل و خارج از کشور
۳. فن‌اوری :‌ تکنولوژی اطلاعات، تکنولوژی تولید
۴. ملاحظات اخلاقی : ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان
۵. ویژگی‌های ممتاز :‌ در اختیار داشتن امکانات تولید محصولات کیفی، توسعه در آینده
۶. جامعه : مشارکت در توسعه صنعت پتروشیمی

بیانیه اجمالی ماموریت :
‌ما عرضه‌کننده انواع تولیدات پتروشیمی و شیمیایی و فراورده‌های نفتی و خدمات مرتبط با آنها در بازارهای داخل و خارج از کشور با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی با هدف ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان هستیم.