. شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی بنابر نیاز صنعت پتروشیمی ایران به یک شرکت مستقل و فعال در زمینه بازرگانی خارجی و داخلی، بیست و سوم تیرماه ۱۳۶۹  تاسیس و در سال ۱۳۸۸ در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی کشور با واگذاری بیش از ۵۲ درصد سهام آن به کنسرسیوم شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکاء، به عنوان یک شرکت تجاری فعال خود را دنبال نموده است.

کلیات شرکت

شرکت بازرگانی پتروشیمی بنابر نیاز صنعت پتروشیمی ایران به یک شرکت مستقل و فعال در زمینه بازرگانی خارجی و داخلی، بیست و سوم تیرماه ۱۳۶۹  تاسیس و در سال ۱۳۸۸ در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی کشور با واگذاری بیش از ۵۲ درصد سهام آن به کنسرسیوم شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکاء، به عنوان یک شرکت تجاری فعال خود را دنبال نموده است. اهداف اصلی این شسرکت در بازار داخلی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و در بخش بازارگانی دسترسی به سهم مناسب صنعت پتروشیمی کشور از بازارهای جهانی و دستیابی به نام تجاری بین‌المللی است.

این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های خاورمیانه است که به امر فروش محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی ایران در بازارهای خارجی اشتغال دارد. تلاش گسترده حضور در بازار از طریق ارتقاء کیفیت محصولات و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و جلب رضایت آنان از اهداف اصلی این شرکت است.

به منظور توسعه فعالیت بازاریابی و پاسخ به تاسیس شرکت‌ها و دفاتری در انگستان، آلمان، چین، سنگاپور، هند، دبی، کره‌جنوبی و ترکیه مبادرت کرده است. شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای انجام وظایف خود در توزیع مواد، جهت تمرکززدایی و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به محل شرکت تهران، اقدام به راه‌اندازی سایت فروش از راه دور کرده و با استفاده از این سایت که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، خریداران می‌توانند ضمن دسترسی، به اطلاعات مربوط به حواله‌های دریافتی از صورتحساب خود و آخرین وضعیت مانده حساب خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز آگاهی یافته، درخواست خرید کالا را به سیستم وارد و حواله‌ها را روی سایت مشاهده نمایند. محصولات شیمیایی،‌ پلیمری، آروماتیک،‌ کودها و مشتقات آن‌ها در بورس و داخل شرکت به خریدان داخلی عرضه می‌شود.