. شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال

شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال

شرکت ان پی سی اینترنشنال در سال ۱۳۷۰ با نام اولیه پتروشیمی اروپا، به منظور انجام فعالیت‌های زیر تاسیس شد:

کلیات شرکت

شرکت ان پی سی اینترنشنال در سال ۱۳۷۰ با نام اولیه پتروشیمی اروپا، به منظور انجام فعالیت‌های زیر تاسیس شد:

تامین منابع مالی (‌ارزی) درازمدت و میان‌مدت مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی و مدیریت پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، جلب مشارکت‌های خارجی در داخل ایران و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در خارج از کشور تاسیس شد و تمامی مدیریت‌ها و شرکت‌های تابعه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس موظف شدند تا در تمامی اقدامات مربوط در این زمینه‌ها با هماهنگی کامل این شرکت یا از طریق آن اقدام نمایند.