. شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس در راستای اجرای سیاست‌های عدم تمرکز، بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و رونق بخشیدن به شرکت‌ها، در تقبل بخشی از پروژه‌های استراتژیک، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های معتبر جهانی با تلفیقی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را به شرکت مذکور واگذار کرد

کلیات شرکت

شرکت صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس در راستای اجرای سیاست‌های عدم تمرکز، بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و رونق بخشیدن به شرکت‌ها، در تقبل بخشی از پروژه‌های استراتژیک، اجرای طرح‌های توسعه‌ای، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های معتبر جهانی با تلفیقی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را به شرکت مذکور واگذار کرد. در این ارتباط و در جهت بهره‌گیری از مدیریت غیرمتمرکز و حصول هماهنگی لازم در اجرای پروژه‌ها در اول بهمن ماه  سال ۱۳۷۳ شرکت مدیریت توسعه صنایع‌پتروشیمی تاسیس شد.

۱. مدیریت، هماهنگی، نظارت و کنترل طرح‌های شرکت‌ صنایع پتروشیمی  از آغاز تا مرحله بهره‌برداری
۲. سیاست‌گذاری در رابطه با روش‌های اجرایی طرح‌ها
۳. استانداردسازی روش‌های اجرایی و نرم‌افزارهای مدیریت
۴. انجام مناقصات بین‌المللی طرح‌های جدید و عقد قراردادهای خرید لیسانس، انجام مهندسی اصولی، مهندسی تفصیلی، خرید تجهیزات و خدمات فنی و آموزشی
۵. برگزاری مناقصه و اجرای کلیه طرح‌های زیربنایی صنایع پتروشیمی
۶. اجرای طرح‌های توسعه‌ای و جدید مجتمع‌های موجود پتروشیمی
۷. تهیه و ‌بروزرسانی استانداردهای فنی طرح‌ها در زمینه مهندسی، خرید، نصب، ساختمان و بازرسی
۸. تهیه و بروزرسانی فهرست مکانیزه سازندگان خارجی با توجه به وضعیت کارکرد دستگاه‌ها در واحدهای عملیاتی
۹. برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی مشاورین و شرکت‌های داخلی در صنایع پتروشیمی
۱۰. بررسی دائمی توانمندی‌های داخلی در زمینه مهندسی، ساخت، تهیه و بروزرسانی فهرست مکانیزه سازندگان داخلی