. شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت پتروشیمی ایلام

با احداث پالایشگاه گاز ایلام به منظور پالایش گاز میادین گازی تنگ بیجار و کمان‌کوه واقع در استان ایلام، طرح مجتمع پتروشیمی ایلام جهت استفاده از محصولات اتان، C3+ ، C5 این پالایشگاه، پس از مطالعات اقتصادی در نهصدوچهل‌و‌هفتمین جلسه هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۸ مورد تصویب قرار گرفت

کلیات شرکت

با احداث پالایشگاه گاز ایلام به منظور پالایش گاز میادین گازی تنگ بیجار و کمان‌کوه واقع در استان ایلام، طرح مجتمع پتروشیمی ایلام جهت استفاده از محصولات اتان، C3+ ، C5 این پالایشگاه، پس از مطالعات اقتصادی در نهصدوچهل‌و‌هفتمین جلسه هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱۸ مورد تصویب قرار گرفت و متعاقبا در تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۰ در شورای عالی اقتصاد به تصویب رسید.
از این رو شرکت پتروشیمی ایلام در تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ تاسیس و مراحل احداث مجتمع در زمینی به وسعت ۱۲۲ هکتار در شهرستان چوار و به فاصله ۱۸ کیلومتری شمال غربی شهرستان ایلام آغاز شد.
استان ایلام هم‌‌اکنون با ۱۹ هزار کیلومتر مربع وسعت و با جمعیتی معادل ۵۴۳ هزار نفر در غرب کشور واقع شده‌است. بر اساس مطالعات انجام شده حدود ۱۱ درصد ذخایر مستقل گاز کشور، معادل ۱۴ تریلیون فوت مکعب و هم‌چنین بیش از ۳/۵ درصد ذخایر نفت خشکی ایران، معادل ۱۱/۸۷ میلیارد بشکه، در استان ایلام واقع شده‌است. به‌عبارت دیگر استان گازخیز ایلام بعد از عسلویه، بزرگترین ذخایر گازی کشور را داراست.

مساحت :‌ ۱۲۲ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۸۲
مالکیت : گـروه سـرمایه‌گذاری پتروشـیمی ایرانیـان (۵۱٪)، شـرکت سـرمایه‌گذاری نفـت، گاز و پتروشـیمی تامیـن (۱۷٪)، شـــرکت ســـرمایه‌گذاری صنـــدوق بازنشســـتگی کشـــوری (۱۷٪)، شـــرکت پتروشـــیمی مـــارون (۷٪)، شـــرکت بازرگانـــی پتروشـــیمی (۴٪)، دیگـــر ســـهامداران (۴٪)
سرمایه : ۱۵.۹۸۹.۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کاربرد محصولات : تولید پلاستیک مانند لوله، پوشش کابل برق، فیلم و …
موقعیت جغرافیایی : ایلام

گواهینامه ها:

_ سیستم مدیریت کیفیت مبنی بر استاندارد ISO9oo1:2015

_ سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندار ISO14001:2015

_ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد OHSAS18001:2015

_  تندیس سیمین صنعت سبز کشور سال ۱۳۹۵

_ تندیس سیمین صنعت سبز کشور سال ۱۳۹۷

_ رتبه ی دوم اجلاس سراسری و  ملی یکصد برند ارزش آفرین اسفند ۹۶

_ تندیس برتر ملی _ اقتدار ملی تیرماه ۱۳۹۷
 
_  دریافت تندیس و لوح زرین سال طلایی صنعت پتروشیمی _  مرداد ۱۴۰۰