. شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت پتروشیمی فجر در در سال ۱۳۷۷ با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیاز شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر امام خمینی تاسیس شد

کلیات شرکت

شرکت پتروشیمی فجر در در سال ۱۳۷۷ با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیاز شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر امام خمینی تاسیس شد و به‌عنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید. با افزایش طرح‌های جدید در سایت ۲ و ۳ و نیاز به تامین یوتیلیتی بیشتر، طرح توسعه پتروشیمی فجر در سایت ۲ اجرا شد.
در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی، مالکیت این شرکت در سال ۱۳۸۸ به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس منتقل شد و با توجه به عملکرد درخشان در حوزه‌های مختلف استراتژیک، پس از پذیرش در بازار سهام، بخشی از سهام شرکت در سال ۱۳۹۴ در بازار بورس کشور عرضه شد و پتروشیمی فجر به فعالان بازار سرمایه ایران پیوست.

مساحت :‌ 70 هکتار
سال تاسیس : ۱۳۷۸
مالکیت : شرکت پتروشیمی خلیج فارس(۶۰.۵۶٪)، شرکت واسطه‌ای سهام عدالت (۳۰٪)، سایر سهامداران (۹.۴۴٪)
سرمایه : ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
موقعیت جغرافیایی :  سایت ۴ و سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
گواهینامه دریافتی :‌ تندیس طلایی جایزه صنعت پتروشیمی در مدل EFQM

IMS / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 16001 / OHSAS 18001 / ISO 50001