. گواهینامه ها

گواهینامه ها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

 • مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی

  مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی 1

 • CSR

  CSR 1

 • رتبه 1 شاخص فروش کشور

  رتبه 1 شاخص فروش کشور 1

 • IMI

  IMI 1

 • ICIS

  ICIS 1